Berging / CV ruimte

Berging / CV ruimte

We gaan er van uit dat u nu in uw eengezinswoning over voldoende bergruimte beschikt.

Aanpassen of verbouwen is dus niet aan de orde.

OSO Commissie Wonen